Royal Quality

Strona główna

Royal Quality

Właściciel

Mgr  Stella Woźniak – Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, audytor międzynarodowy systemów zarządzania jakością, audytor wewnętrzny ISO 9001 i ISO 14 001, ISO 45001, ISO 27 001 ISO 22 000 Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu działalności doradczej od 2003 r.

AUDITY - WDROŻENIA

Oferujemy Państwu wykonanie auditów i wdrożeń na zgodność z normami systemów zarządzania:

 • PN-EN ISO 9001:2015
 • PN-EN ISO 17025:2017
 • PN-EN ISO 27001:2018
 •  PN-EN ISO 14 001:2015
 • PN-EN ISO 45001:2018
 • PN-EN ISO 22 001:2018
 • PN-EN ISO 37001:2016
 • PN-EN ISO 50001:2018
 • EUREPGAP- GLOBALGAP
 • BRC
 • IFS
 • audity stanowisk pracy
 • sprawności czynnościowej pracowników
 • audity drugiej strony – klientowskie
 • audity – „tajny KLIENT”

SYSTEMY ANTYKORUPCYJNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I FIRM

Proponujemy Państwu kompleksową usługę w zakresie opracowania dokumentacji systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wesług ISO 37001:2016.

AUDYTY OŚWIATY

Finansowanie oświaty w każdej gminie w Polsce to bez wątpienia największa pozycja na liście wydatków. W przekonaniu audytora na podstawie obserwacji oraz danych z GUS można stwierdzić, że ponad 90 % gminnych samorządów terytorialnych wydatkuje sumy na oświatę znacząco przewyższające możliwości ich  budżetów; zmniejszając tym samym wydatki inwestycyjne na inne obszary działalności samorządów. Wzrastające wydatki JST na oświatę to zmora polskich samorządów. Tak być nie musi.  Zamów dedykowany audyt oświaty u nas. Oferujemy indywidulane podejście i rzetelną analizę wykorzystania subwencji oświatowej, analizę arkuszy organizacyjnych, optymalizację kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

OUTSORCING W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kompleksowe zarządzanie wyznaczonymi przez klienta obszarami w firmie – w tym całościowe zarządzanie firmą podczas nieobecności właściciela, kadry zarządzającej.

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

W ramach kompleksowego opracowania koncepcji projektu technologicznego współpracujemy z instytucjami nadzorującymi: np. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologicza, Powiatowy Lekarz Wetrynarii w profesjonalny sposób zapewniając naszych klientów, że rozwiązania zawarte w projekcie uzyskają akceptację właściwej Instytucji. 

Projekt technologiczny obejmuje zakres:

DANE OGÓLNE, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU, SZACOWNIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ ZAKŁADU, OPIS PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, WYMAGANE PARAMETRY FIZYCZNE POMIESZCZEŃ, NATĘŻENIE ŚWIATŁA, SYSTEM DOSTAWY I DYSTRYBUCJI WODY, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE, UWAGI I ZALECENIA, WYKAZ RYSUNKÓW (PROFESJONALNE OPRACOWANIE).

BIZNESPLANY

Oferujemy wykonanie kompleksowych biznesplanów dla przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących:

 • biznesplany wymagane przy procedurze kredytowej,
 • biznesplany wymagane w przy przygotowaniu wniosków aplikacyjnych.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE DOKUMENTACJI W RAMACH ZNAKU CE

Proponujemy Państwu opracowanie kompleksowej dokumentacji CE:

 • przy uwzględnieniu wymagań prawnych – m.in. Dyrektyw zharmonizowanych,
 • uwzględniając 4 podejścia do znaku CE,
 • opracowanie dokumentacji systemu kontroli produkcji,
 • opracowanie systemów wspomagających wymaganych w ramachg stosowania znaku CE,
 • pośrednictwo w certyfikacji (jeśli wymaga tego wyrób(prawodawstwo)).

IINOWACYJNE ROZWIĄZANIA OBIEGU DOKUMENTACJI

 • budowa nowatorskich dedykowanych rozwiązań obiegu i nadzoru nad dokumentami i zapisami w instytucjach, firmach
 • budowa platform dokumentacyjnych,
 • budowa macierzy dedykowanych dla dokumentów i jednostek w strukturze organizacji,
 • budowa platform elektronicznych w ramach powyższych prac.

INNOWACJE DLA SPRAWNEGO ZARZĄDAZANIA JEDNOSTKAMI SEKTORA PUBLICZNEGO

 • budowa nowatorskich dedykowanych rozwiązań obiegu i nadzoru nad dokumentami i zapisami,
 • budowa platform dokumentacyjnych w ramach funkcjonowania jednostek zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi,
 • budowa macierzy dedykowanych dla dokumentów i jednostek w strukturze INSTYTUCJI,
 • budowa platform elektronicznych w ramach powyższych prac.

RESTRUKTURYZACJE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • ustalenie celów restrukturyzacji z nastawieniem na redukcję kosztów,
 • optymalizacja procesów procesów produkcyjnych,
 • analiza wydajności procesów wewnętrznych,
 • identyfikacja „wąskich gardeł”  w funkcjonowaniu procesów,
 • identyfikacja przyczyn występowania niepożądanych zdarzeń w działalności firmy,
 • opracowanie i uczestnictwo we wdrożeniu planu naprawczego,
 • opracowanie wizualizacji zysków z podjętych działań.

RESTRUKTURYZACJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

 • ustalenie celów restrukturyzacji z nastawieniem na redukcję kosztów,
 • optymalizacja procesów procesów wewnętrznych,
 • alokacja personelu,
 • racjonalizowanie zakresów odpowiedzialności i uprawnień,
 • audyty stanowisk pracy według najnowocześniejszych standardów światowych,
 • analiza wydajności procesów wewnętrznych,
 • identyfikacja „wąskich gardeł”  w funkcjonowaniu procesów,
 • identyfikacja przyczyn występowania niepożądanych zdarzeń w działalności  jednostek,
 • opracowanie i uczestnictwo we wdrożeniu planu naprawczego,
 • opracowanie wizualizacji zysków z podjętych działań.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

kompleksowe zarządzanie wykonawstwem projektów realizowanych przez jednostki sektora publicznego, finansowane ze środków budżetowych i wspólnotowych.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 • Ocena dostosowania istniejących zabezpieczeń i dokumentacji systemu zrządzania bezpieczeństwem informacji do wymagań normy ISO 27 001,
 • Przeprowadzenie szkoleń dla Kierownictwa i przedstawicieli jednostek Działu dotyczącego wyjaśnienia wymagań normy dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Identyfikacja procesów niezbędnych do funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Przeprowadzanie spotkań z wyznaczonymi osobami (lub zespołami) w celu opracowania odpowiednich elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (opracowania deklaracji polityki, stworzenia udokumentowanych procedur i dobór zabezpieczeń, dobór i opis metody szacowania ryzyka- przeprowadzenie analizy ryzyka, opracowanie raportu z procesu szacowania ryzyka, plan postępowania z ryzykiem, niezbędne deklaracje),
 • Opracowanie kompleksowe dokumentacji (Księga zarządzania bezpieczeństwem informacji, procedury, analiza ryzyka, raport z procesu szacowania ryzyka, plan postępowania z ryzykiem, pozostałe dokumenty wymagane normą m.in. określenie sposobów mierzenia skuteczności poszczególnych zabezpieczeń),
 • Przeprowadzenie szkolenia audytorów wewnętrznych (konieczne dla przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) – szkolenie dotyczące pełnej tematyki wymagań normy ISO 27 001:2005 oraz zasad audytowania (w tym redagowania wymaganej dokumentacji). Wdrożenie opracowanej dokumentacji,
 • Wykonanie audytów wewnętrznych wraz z ich pełnym raportowaniem i ewentualnym uruchomieniem działań korygujących i zapobiegawczych zgodnych z wymaganiami normy ISO
 •                27 001,
 • Nadzorowanie efektów pierwszych audytów wewnętrznych oraz działań korygujących poaudytowych oraz działań zapobiegawczych,
 • Potwierdzenie skuteczności przeprowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych, audyty sprawdzające,
 • Przeprowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z raportem. Współpraca przy wyborze i rozmowach z jednostką certyfikującą oraz redagowanie dokumentów zgłoszeniowych celem auditu certyfikacyjnego,
 • Obecność podczas audytu certyfikacyjnego.

ZAUFALI NAM

KLIENCI O NAS

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Współpracę z firmą oceniam jako bardzo dobrą. Pan dr inż. Piotr Woźniak i Pan dr inż. Jarosław Wąsiński to eksperci. Podczas realizacji swoich obowiązków wykazali wysokie kompetencje, rzetelność, dyspozycyjność, cierpliwość.

GMINA LUBAŃ

Usługa wykonana została sprawnie, terminowo i z należytą starannością. Doświadczenie współpracy z firmą P. i J. Quality S. Woźniak, J. Wąsiński, Spółka Jawna pozwala zarekomendować ją jako wiarygodnego, starannego i rzetelnego wykonawcę.

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Z przyjemnością rekomendujemy P. i J. Quality S. Woźniak, J. Wąsiński, Spółka Jawna jako doświadczonego i kompetentnego realizatora szkoleń, wykazującego się inicjatywą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i chętnie podejmującego nowe wyzwania.

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY PIEKARNIA S.C

Wszelkie działania realizowane były sumiennie i bez żadnych uwag od początku współpracy do dnia dzisiejszego. Serdecznie polecam wszystkim usługi szkoleniowe/wdrożeniowe także w wersji zdalnej/elearningowej.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Wszelkie działania realizowane były sumiennie i cechowały się wysokim profesjonalizmem.

PPZ S.A. Niechlów

Wszystkie działania zrealizowane przez firmę P. i J. Quality zrealizowane były sumiennie i bez żadnych krytycznych uwag. Serdecznie polecam wszystkim usługi szkoleniowe/wdrożeniowe także w wersji zdalnej/elearningowej.

AGROSAD

Wszystkie działania zrealizowane przez firmę P. i J. Quality zrealizowane były sumiennie i bez żadnych krytycznych uwag. Serdecznie polecam wszystkim usługi szkoleniowe/wdrożeniowe także w wersji zdalnej/elearningowej.

2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WROCŁAW

Potwierdzam, że firma P. i J. Quality S. Woźniak J. Wąsiński, należycie zrealizowała zadanie związane z audytami HACCP, doskonaleniem systemów zarządzania i bezpieczeństwa zdrowotnego z elementami szkolenia, konsultacji elektronicznej oraz telefonicznej.

JELTEK GROUP SP. Z O. O., SP. K.

Szkolenie przeprowadzone zostało bardzo profesjonalnie. Trener P. Piotr Woźniak wykazał się ogromną wiedzą i zaprezentował wiele cennych wskazówek i rozwiązań przydatnych w codziennej pracy naszym pracownikom. Zajęcia prowadzone były w ciekawy sposób. W trakcie szkolenia trener chętnie służył pomocą i odpowiadał na pytania z zakresu prezentowanych zagadnień. Firma P&J Quality Spółka Jawna zdobyła nasze zaufanie, jest wiarygodna, solidna i fachowa. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy ją jako profesjonalnego dostawcę usług w zakresie problematyki dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.